Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CLV10 25/07/2018 Tờ trình, Văn bản khác, Mẫu đơn cấp lại Chứng nhận vào 10
HCVBCC 25/07/2018 Đơn đề nghị, Mẫu đơn hiệu chỉnh văn bằng, chứng chỉ
DCCNV10 25/07/2018 Tờ trình, Đơn điều chỉnh giấy chứng nhận vào 10
XNNPT 25/07/2018 Văn bản khác, Đơn xác nhận nghề phổ thông
DNCLTNPT 25/07/2018 Đơn đề nghị, Đơn đề nghị cấp lại bản sao bằng Tốt nghiệp THPT
DSDCGCN 25/07/2018 Văn bản khác, Danh sách đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên