Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CLV10 25/07/2018 Tờ trình, Văn bản khác, Mẫu đơn cấp lại Chứng nhận vào 10
XNNPT 25/07/2018 Văn bản khác, Đơn xác nhận nghề phổ thông
DSDCGCN 25/07/2018 Văn bản khác, Danh sách đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận