Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CLV10 25/07/2018 Tờ trình, Văn bản khác, Mẫu đơn cấp lại Chứng nhận vào 10
DCCNV10 25/07/2018 Tờ trình, Đơn điều chỉnh giấy chứng nhận vào 10